Walne zgromadzenie – 11.12.2018r.

27/11/2018

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” uprzejmie zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 11.12.2018 r. o godz. 1800 w Restauracji Agroturystyka Olimpia, Olimpia 15, 62-720 Brudzew. W przypadku braku wymaganego quorum, Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 11.12.2018 r. o godz. 1815. Załączamy przewidywany porządek obrad.                                                                                   

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".