WARSZTATY MYDLARSKIE W RAMACH PROJEKTU „KORZENIE I SKRZYDŁA”

02/10/2021
WARSZTATY MYDLARSKIE W RAMACH PROJEKTU „KORZENIE I SKRZYDŁA”

W dn. 30 września – 1 października 2021 r.  odbyły się warsztaty mydlarskie w ramach projektu „Korzenie i skrzydła”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".