WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW!

10/03/2020
WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW!

SZANOWNI PAŃSTWO,

W ZWIĄZKU Z PRZEWIDYWANĄ DUŻĄ LICZBĄ WNIOSKODAWCÓW W RAMACH OGŁOSZONYCH NABORÓW, PROSIMY O UMAWIANIE SIĘ TELEFONICZNE NA WYZNACZONĄ GODZINĘ (CO PÓŁ GODZINY) CELEM SPRAWNEGO ZŁOŻENIA WNIOSKU (UNIKNIĘCIA OCZEKIWANIA W KOLEJCE)

DZIĘKUJEMY!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".