WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

06/03/2020
WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż doradztwo w zakresie bieżących naborów odbywać się będzie również w dniach: 9 i 10 marca, tj. poniedziałek i wtorek. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani – prosimy o kontakt telefoniczny.

Ponadto informujemy, iż składanie wniosków wraz z załącznikami w dniach 11 i 12 marca będzie możliwe po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. W związku z powyższym wnioskodawców, którzy planują złożyć dokumentację konkursową w powyżej wskazanych dniach prosimy o kontakt telefoniczny celem uzgodnienia godziny spotkania.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".