Ot, pany się nudzą sami, to się pięknie bawiom z nami

22/10/2021
Ot, pany się nudzą sami, to się pięknie bawiom z nami

W sobotę 30 października zapraszamy na etiudę teatralną na podstawie dramatu Stanisława Wyspiańskiego – Wesele w reżyserii Małgorzaty Kałędkiewicz Pawłowskiej na podstawie scenariusza Marcina Trzęsowskiego. Emocje Gwarantowane! Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z biurem 63 289 36 57.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".