WIEDZA W PIGUŁCE – CZYLI JAK PROMOWAĆ PRODUKTY LOKALNE

16/11/2018
WIEDZA W PIGUŁCE – CZYLI JAK PROMOWAĆ PRODUKTY LOKALNE

W dniu 24 października 2018 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w bardzo ciekawym szkoleniu zorganizowanym przez Fundację ze Smakiem pn.: Promocja i marketing produktów spożywczych, które poprowadził dla nas Pan Wojciech Lewandowski założyciel Impresariatu Kulinarnego, mający na swoim koncie dziesiątki przeprowadzonych warsztatów kulinarnych, organizator Ogólnopolskiego Festiwalu Dobrego Smaku. Pan Wojtek z entuzjazmem i zaangażowaniem podzielił się z nami swoją pasją i wiedzą między innymi na temat potęgi lokalnej marki kulinarnej, wskazał nam najsilniejsze kulinarne marki lokalne – przykłady z Polski i ze świata oraz przedstawił jak skuteczne wprowadzać na rynek i promować produkty lokalne.

Wszystkie omawiane podczas szkolenia tematy mają wyposażyć nas – osoby zainteresowane powstaniem Inkubatora Kuchennego w Krwonach w niezbędne informacje, by w przyszłym roku podjąć działania celem wypracowania, a następnie wprowadzenia na rynek naszego lokalnego produktu, z którego mógłby zasłynąć nasz obszar i z którego sprzedaży mogliby czerpać korzyści nasi mieszkańcy.

Szkolenie zrealizowane zostało w ramach projektu Fundacji ze Smakiem pn.: Wdrożenie innowacji w zakresie utworzenia Inkubatora Kuchennego na obszarze działania LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. dofinansowanego ze środków PROW na lata 2014
– 2020, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

  • DSC_0068
  • DSC_0084
  • DSC_0079
  • DSC_0105
  • DSC_0088
  • DSC_0086
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".