„Wielkopolska Wielkanoc w Parlamencie Europejskim – prezentacja dorobku i potencjału Wielkopolskich LGD oraz promocja Wielkopolski”

01/02/2018

15 stycznia 2018r. mieliśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu z udziałem Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba oraz Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim. Na spotkanie zostali zaproszeni wszyscy reprezentanci LGD z Wielkopolski. Podczas spotkania omówiono promocję działalności oraz promocję obszaru działania Lokalnych Grup Działania w Brukseli . W ramach wyjazdu studyjnego odbędzie się konferencja z udziałem ekspertów Komisji Europejskiej, podczas której omówione zostaną zadanie i funkcjonowanie LGD w obecnym okresie programowania na lata 2014-2020 oraz nowej perspektywie finansowej 2021-2027. Odbędzie się również wystawa rękodzielnictwa oraz degustacja w ramach Śniadania Wielkanocnego promująca wielkopolskie tradycje kulinarne i kulturowe.  Spotkanie prowadzili: Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego – Krzysztof Grabowski, Izabela Mroczek – Dyrektor Departamentu PROW oraz Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

  • 20180115_100935
  • 20180115_101911
  • 20180115_102151
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".