WSPÓŁDZIAŁANIE I ZAANGAŻOWANIE KLUCZEM DO SUKCESU

05/09/2019
WSPÓŁDZIAŁANIE I ZAANGAŻOWANIE KLUCZEM DO SUKCESU

W ramach realizacji projektu współfinansowanego z KSOW w dniu 23 sierpnia br. odwiedziliśmy Kooperatywę „Dobrze” w Warszawie. Jest to przedsiębiorstwo społeczne, w którym dobrowolność oraz równouprawnienie są podstawowymi zasadami. Członkowie kolektywu, a jest ich ok. 450 osób, wypełniają również obowiązki wobec spółdzielni, to znaczy, że w ciągu miesiąca pracują wolontaryjnie na rzecz Kooperatywy  minimum 3 godziny. Kooperatywa „Dobrze” prowadzi dwa sklepy stacjonarne w Warszawie, w których kupujący mogą spodziewać się świeżych warzyw i owoców, prosto od rolników, różnego rodzaju kasz, grochu i innych produktów sypkich, a także wszelkich artykułów spożywczych ekologicznego pochodzenia. Artykuły sklepowe są certyfikowane, oraz pochodzą z sprawdzonych upraw. Dzieje się tak dzięki zaangażowaniu członków kolektywu. Przeprowadzają oni wewnętrzną kontrolę, jeżdżąc do rolników, rozmawiając z nimi i patrząc, jak wyglądają ich uprawy. Dzięki wyjazdowi dowiedzieliśmy się od czego zacząć inicjując współpracę partnerską a także jakie istnieją ryzyka niepowodzenia takiej działalności. Spotkanie to unaoczniło nam korzyści i zależności we współpracy na linii wieś- miasto, tym samym pokazując nam w jaki sposób nawiązywać kooperację z naszymi lokalnymi rolnikami.

Powyższe działanie zostało zorganizowane w ramach realizacji operacji „(KO)operatywność na wsi”. Celem głównym projektu jest inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności pośród osób młodych, aktywizacja seniorów i wzrost pewności siebie mieszkańców obszarów wiejskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz promocja obszaru jako miejsca sprzyjającego rozwojowi społecznych inicjatyw poprzez organizację wyjazdów studyjnych, szkolenia, warsztatu, seminarium, stoiska produktów lokalnych i filmu promującego potencjał wsi do końca października 2019 r.

 

  • DSC_0541
  • DSC_0572
  • DSC_0559
  • DSC_0561
  • DSC_0581
  • DSC_0550
  • DSC_0595
  • DSC_0552
  • DSC_0585
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".