Współpraca się opłaca… Wizyta w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie

06/08/2019
Współpraca się opłaca… Wizyta w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie

W ramach realizacji projektu  „(KO)operatywność na wsi” w dniach 18-19 lipca br. gościliśmy w pierwszym w Polsce Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie. Przedstawione nam zostały główne zasady polegające na udostępnianiu mieszkańcom wsi, zwłaszcza przetwórcom, zaplecza  inkubatora, co z założenia ma ułatwić im rozwój działalności gospodarczej. Inkubator  dzięki  swojemu wyposażeniu w urządzenia gastronomiczne pozwala lokalnej społeczności  przetwarzać własne produkty  spełniając przy tym wszystkie wymogi sanitarne.  W ramach wizyty studyjnej zaprezentowano działalność Spółdzielni Socjalnej „Smaki Gościńca”, która na co dzień korzysta z infrastruktury inkubatora. Spółdzielnia zajmuje się wytwarzaniem gotowych posiłków i dań, produkcją m.in. soków, pieczywa i wyrobów cukierniczych. Wyroby te są wspólnie promowane i sprzedawane m.in. w sklepikach powstałych w Wadowicach i Lanckoronie, w których mieliśmy okazję zakupić wytworzone produkty lokalne. Współpraca lokalnych podmiotów działających w przetwórstwie rolno-spożywczym, którą mogliśmy poznać jest doskonałym przykładem na to, jak efektywnie można promować  produkty lokalne.

Powyższe działanie zostało zorganizowane w ramach realizacji operacji „(KO)operatywność na wsi”. Celem głównym projektu jest inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności pośród osób młodych, aktywizacja seniorów i wzrost pewności siebie mieszkańców obszarów wiejskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz promocja obszaru jako miejsca sprzyjającego rozwojowi społecznych inicjatyw poprzez organizację wyjazdów studyjnych, szkolenia, warsztatu, seminarium, stoiska produktów lokalnych i filmu promującego potencjał wsi do końca października 2019 r.

 

  • DSC_1094
  • DSC_1079
  • DSC_1083
  • DSC_1134
  • DSC_1126
  • DSC_1097
  • DSC_1115
  • DSC_1124
  • DSC_1130
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".