Wspominamy wcześniejsze wydarzenia – Noc Kupały 2015

16/01/2018
Wspominamy wcześniejsze wydarzenia – Noc Kupały 2015

Już po raz trzeci mogliśmy doświadczyć wyjątkowej atmosfery Nocy Kupalnej, która jest najstarszą z uroczystości obchodzonych przez ludy słowiańskie w czasie przesilenia letniego. Udział w Nocy Kupalnej wzięli przedstawiciele gmin członkowskich Stowarzyszenia, w tym po raz pierwszy mieszkańcy gminy Dobra, która od niedawna jest członkiem Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Aby jak najlepiej wpisać się w charakter tego przedsięwzięcia organizatorzy zadbali o wiele atrakcji, z których bodaj najciekawszą było poszukiwanie w leśnej gęstwinie kwiatu paproci.

Zebranych na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Goszczanowie gości powitał wójt gminy – Łukasz Siewior, Renata Pawlak – Dyrektor GOK Goszczanów i Prezes Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. – Magdalena Ciołek. Następie wszyscy zebrani przemaszerowali w pochodzie prosto do Gospodarstwa Agroturystycznego Grażyny i Józefa Uklejów ,,Amazonka”, położonego wśród malowniczych goszczanowskich pól. Korowód rozśpiewanych i ozdobionych kwiatami osób, śpiewając regionalne, tradycyjne pieśni prowadzony był przez wóz drabiniasty zaprzęgnięty w dwa konie. Panie tradycyjnie odziane były w białe szaty lub regionalne stroje, a ich głowy przystrojone były wiankami z polnych kwiatów. Całość stanowił niesamowity wręcz widok.

W dawnych czasach podczas Nocy Kupały dziewczęta wiły wianki ze świeżo zebranych kwiatów, wkładały zapaloną świeczkę i puszczały je z prądem rzeki. Aby zachować symboliczną wymowę tego obyczaju zorganizowano konkurs wiankowy, w którym wzięły udział panie ze wszystkich gmin członkowskich Stowarzyszenia. Do konkursu zgłoszono aż 26 wianków. Rozstrzygnięcie konkursu nie było rzeczą łatwą, bo wszystkie wianki wyglądały zjawiskowo pięknie. Decyzją jury w składzie – wójt Goszczanowa Łukasz Siewior, Jan Nowak – wójt Kawęczyna i Sylwester Chęciński pełniący funkcję wice wójta w Kościelcu wyłoniono zwyciężczynie. Pierwsze miejsce zajęła Gmina Kawęczyn i Pani Alina Bartosik, miejsce drugie pani Urszula Cichoń z Brudzewa, a miejsce trzecie Pani Daniela Bystrzycka z Gminy Przykona.
Drugim konkursem, w którym udział wzięli tym razem panowie było poszukiwanie kwiatu paproci. W konkursie wzięli udział przedstawiciele naszych gmin. Błądząc leśnymi ścieżkami, w poszukiwaniu wskazówek, udało się im wreszcie dotrzeć do celu i odnaleźć upragniony kwiat. Zdobył go przedstawiciel Gminy Brudzew.

Zgodnie z wielowiekową tradycją podczas Nocy Kupalnej zapłonęło także potężne ognisko widoczne z daleka, przy którym pieczono kiełbaski i które stanowiło centrum zabawy. Ponieważ wielogodzinne hulanki na świeżym powietrzu wzmagają głód, organizatorzy zadbali także o jadło, które przygotowane zostało przez mieszkańców gmin członkowskich naszego stowarzyszenia. Na stołach prezentowały się więc pyszne wiejskie chleby, blachy ciasta drożdżowego, smalec, gzika a także tradycyjny żurek. Biesiada przy ognisku trwała do samego rana. W ten oto sposób Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju wraz z Gminą Goszczanów i pozostałymi, zaprzyjaźnionymi gminami symbolicznie świętowała tę najkrótszą noc w roku. Mamy nadzieję, że udział w wieczorze kupalnym z namiastką pradawnych obyczajów zapewni jego uczestnikom szczęście i dostatek na cały przyszły rok.

 • 14351331300noc-kupalna-z-turem 2015
 • 14351333040noc-kupalna-z-turem 2015
 • 14351334970noc-kupalna-z-turem 2015
 • 14351335930noc-kupalna-z-turem 2015
 • 14351338130noc-kupalna-z-turem 2015
 • 14351338550noc-kupalna-z-turem 2015
 • 14351339330noc-kupalna-z-turem 2015
 • 14351339690noc-kupalna-z-turem 2015
 • 14351340130noc-kupalna-z-turem 2015
 • 14351340320noc-kupalna-z-turem 2015
 • 14351340540noc-2015kupalna-z-turem
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".