Wspominamy wcześniejsze wydarzenia – Rajd rowerowy 2011

16/01/2018
Wspominamy wcześniejsze wydarzenia – Rajd rowerowy 2011

29 kwietnia br. z inicjatywy Stowarzyszenia Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. odbył się rajd rowerowy trasą przebiegającą przez tereny gmin członkowskich. Impreza rowerowa skierowana była do wielbicieli dwóch kółek, ceniących sobie aktywny wypoczynek.
W sobotni ciepły poranek kilkunastu zamiłowanych cyklistów zgromadziło się na parkingu Nadleśnictwa Turek, skąd wyruszyli i jechali trasą wiodącą przez Góry Szadowskie, Galew, Chrząblice, Wzgórza Dąbrowickie, Odkrywkę Władysławów wprost do Gospodarstwa Agroturystycznego Wigwam Russocice, gdzie na strudzonych rowerzystów czekał poczęstunek i zimne napoje. Wszyscy cykliści posilili się w Wigwamie, by odzyskać siły na ostatni etap podróży przez Felicjanów, Wąwóz w Międzylesiu i Małoszynę.
Grupa rowerowego peletonu w czasie pokonywania chwilami niełatwej trasy mogła podziwiać piękne krajobrazy, widoki budzącej się wiosną przyrody oraz poznać być może nieznane dotychczas zakątki. Na uznanie za wytrwałość i determinację zasługiwał zarówno najmłodszy uczestnik rajdu liczący sobie zaledwie 5 lat, jak i najstarszy w wieku 80 lat.
Łącznie przejechano ok. 30 km, jednak mimo dającego się we znaki zmęczenia, tuż po zakończeniu rajdu, wszyscy z zadowoleniem wyrażali chęć uczestniczenia w kolejnej inicjatywie tego typu. Nad bezpieczeństwem uczestników przez całą drogę czuwał ratownik medyczny Pan Piotr Itczak. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział oraz wyrażamy nadzieję, że kolejna impreza integrująca lokalną społeczność, przyciągnie jeszcze większe rzesze zainteresowanych.

  • 0c953d97b1069c5f922a71d2657d658dfa6a059b2
  • 027b223f08893e164235a7e1e8079f49641358226
  • 063e2eb0b3212274825d4f0397d25377ecfb69693
  • 072e8933de780fa7ca9b225526baa2da938a51df0
  • 078eef54d28fe993c8b36606e603c3677772751a5
  • 0198dbf17f5a13febcd60e9b8fb6e086945c3f010
  • 04676b2a2fbaae12d1a72f222a700690463472492
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".