Wykład dr Krzysztofa Rutkowskiego nt. Najczęściej występujących (najbardziej powszechnych) na obszarze Wielkopolski starych odmiany drzew i krzewów oraz metodologii ich inwentaryzacji wraz z oceną drzewostanu

09/10/2018
Wykład dr Krzysztofa Rutkowskiego nt. Najczęściej występujących (najbardziej powszechnych) na obszarze Wielkopolski starych odmiany drzew i krzewów oraz metodologii ich inwentaryzacji wraz z oceną drzewostanu

Szanowni Państwo,

niniejszym mamy przyjemność zaprosić do udziału w spotkaniu, podczas którego wygłoszony zostanie wykład .: Najczęściej występujące (najbardziej powszechne) na obszarze Wielkopolski stare odmiany drzew i krzewów oraz metodologia ich inwentaryzacji wraz z oceną drzewostanu autorstwa dr Krzysztofa Rutkowskiego. 

Wykład będzie miał miejsce w dniu 19 października br. w godzinach 10.00- 13.00 w Sali Konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku, przy ul. Jedwabniczej 4.

Zgłoszeń dokonywać można za pomocą poniższej Karty Zgłoszenia.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".