„Zaczarowany Ogród” Instruktaż z zastosowania mikroorganizmów

16/12/2020
„Zaczarowany Ogród” Instruktaż z zastosowania mikroorganizmów

Szanowni Państwo,

 

W dniu 26 listopada 2020 r. w ramach projektu pn.: „Zaczarowany Ogród” został przeprowadzony przez Pana Sławomira Gackę z firmy Probiotics Polska instruktaż z zastosowania mikroorganizmów.

 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i zapoznania się z jego treścią.

Link do instruktażu: https://www.youtube.com/watch?v=XJI6jKrpnXo&feature=youtu.be

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".