Zaczarowany Ogród – uczymy się jak pobierać zrazy

11/02/2019
Zaczarowany Ogród – uczymy się jak pobierać zrazy

Po raz kolejny mieliśmy okazję spotkać się w ramach operacji własnej Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. – Zaczarowany ogród. Przypomnijmy – jej celem jest uchronienie od zapomnienia starych odmian drzew owocowych, które znajdują się na obszarze działania LGD TUR w gospodarstwach i sadach należących niegdyś do naszych przodków (często ponad 100-letnie drzewostany). Dziś dawnych odmian grusz, śliw, jabłoni, czereśni czy wiśni jest w gospodarstwach coraz mniej. Niestety odmiany nowe, często wypierają te starsze mimo, że są one bardziej odporne na warunki atmosferyczne i choroby.

Podczas warsztatów mieliśmy przyjemność gościć  dr inż. Krzysztofa Rutkowskiego oraz mgr inż. Roberta Wieczorka z Katedry Dendrologii Sadownictwa i Szkółkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którzy wprowadzili nas w tajniki wiedzy w zakresie oceny i pobierania zrazów. Tym samym uczestnicy wyposażeni w wiedzę, dotyczącą jakości zrazów nadających się do pobrania i szczepienia, przygotowani zostali do kolejnego etapu prac, który zakończony zostanie 22 lutego br.

Natomiast na przełomie lutego i marca br. grupa osób zaangażowanych w realizację projektu: Monika Susło, Małgorzata Wawrzyniak, Jerzy Denkowski, Marta Wasilewska, Magda Ciołek oraz Dariusz Statucki wraz ze swoimi podopiecznymi z Technikum Rolniczego w Kaczkach Średnich: Leszkiem Łakomickim, Eliaszem Szewczyńskim i Michałem Żukowskim, będą pod bacznym okiem wykładowców z poznańskiego uniwersytetu, szczepić drzewka. Tam, gdzie materiał okaże się nazbyt słaby, nie nadający się do szczepienia lub gdzie szczepienie nie powiedzie się, drzewa owocowe zostaną poddane okulizacji w lipcu.

Pośród zinwentaryzowanych przez uczestników projektu drzew znalazły się znane z babcinych sadów – jabłonie w tym m.in.: Złota i Szara Reneta, Papierówka, Antonówka, Kosztela, Malinówka, Jaśnie Pańskie Charłamowska (Borowinka); śliwy: Mirabelka czy Węgierka: grusze: Szara Bera, Cukrówka, Winiówka, Ulęgałka, Klapsa, Cebulka; wiśnie: Szklanka; czereśnia Knorble. Wiele ze zinwentaryzowanych drzewek nie udało się zidentyfikować, ale w okresie owocowania, będzie można podjąć taką próbę przy współpracy z dr inż. Rutkowskim i mgr inż. Wieczorkiem.

Realizacja niniejszego projektu jest częścią szerszej koncepcji realizowanej przez Stowarzyszenie TUR i Fundację ze Smakiem, związanej z nową siedzibą po byłej Szkole Podstawowej w Krwonach. Zakłada bowiem stworzenie społecznego ogrodu, z którego owoców korzystać będą mogli mieszkańcy obszaru działania stowarzyszenia, chcący przetworzyć owoce w Inkubatorze Kuchennym Fundacji, którego uruchomienie zaplanowano na miesiąc maj tego roku.

Dziękujemy dyrektorowi Technikum Rolniczego w Kaczkach Średnich – Krzysztofowi Świerkowi za możliwość skorzystania z bazy lokalowej oraz za zaangażowanie uczniów i Pana Darka w nasz projekt. Jednocześnie wyrażamy słowa uznania dla inicjatyw realizowanych przez Pana Dyrektora, jesteśmy dumni, że mamy na naszym terenie tak zaawansowaną technologicznie szkołę, mogącą przygotowywać dla rolnictwa najwyższej klasy specjalistów!

 

  • DSC_0001
  • DSC_0013
  • DSC_0010
  • DSC_0008
  • DSC_0003
  • DSC_0002
  • DSC_0006
  • DSC_0007
  • DSC_0021
  • DSC_0022
  • DSC_0023
  • DSC_0024
  • DSC_0027
  • DSC_0031
  • DSC_0032
  • DSC_0034
  • DSC_0036
  • DSC_0038
  • DSC_0037
  • DSC_0040
    Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
    Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
    w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
    Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
    "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".