Zaczarowany Ogród

14/09/2018
Zaczarowany Ogród

SZANOWNI PAŃSTWO!

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R. PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI OPERACJI PN.: ZACZOWARNY OGRÓD.

W DNIACH 24-26 WRZEŚNIA BR. ZAPLANOWANY ZOSTAŁ WYJAZD DO CZECH, PODCZAS KTÓREGO UCZESTNICY BĘDĄ MOGLI ZAPOZNAĆ SIĘ Z EFEKTAMI REALIZACJI CZESKIEGO PROJEKTU DOTYCZĄCEGO PRZYWRACANIA STARYCH ODMIAN DRZEW OWOCOWYCH.

OSOBY ZAINTERESOWANE POWYŻSZĄ TEMATYKĄ – PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM BIUREM.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".