Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zapraszamy do zakupu

08/10/2018
Zapraszamy do zakupu

Uprzejmie informujemy, że książka „Wspomnienia wiecznie żywe – cz. II”  jest obecnie do kupienia w biurze naszego Stowarzyszenia oraz w Barze Spółdzielni Socjalnej „Powrócisz tu” przy ul. Kączkowskiego 6 w Turku w cenie promocyjnej 30 zł/szt.