ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

17/02/2020
ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Szanowni Państwo,

 

Turkowska Unia Rozwoju wraz z Turecką Izbą Gospodarczą realizuje projekt  „Level Up – wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszaru LGD T.U.R”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania chęci odbycia kursów komputerowych na różnych poziomach zaawansowania.

 

Dla kogo skierowane jest wsparcie?

– osoby w wieku 25 lat i więcej,

– osoby zamieszkujące na terenie powiatu tureckiego oraz w gminie Kościelec (powiat kolski).

 

Co oferujemy?

– szkolenia zróżnicowane pod kątem tematu i wymiaru:

  1. Moduł podstawowy poziom A  – 60 h,
  2. Moduł średniozaawansowany poziom B – 120 h,
  3. Moduł zaawansowany  poziom C – 160 h,
  4. Moduł podstawowy z elementami bezpieczeństwa w sieci poziom A – 120 h.

– materiały szkoleniowe i podręczniki, certyfikaty,

– lokalizacje w pobliżu miejsca zamieszkania.

 

Więcej informacji – 63 289 36 57

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".