Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zapraszamy na spektakl

09/11/2018
Zapraszamy na spektakl

W imieniu Gminnego Ośrodka Kultury w Goszczanowie serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników teatru na spektakl „Tragedia siostrzanej miłości- czyli tajemnica rodu Poniatowskich”, który odbędzie się 11 listopada br. o godzinie 18.00 w GOK Goszczanów. Wejście na wydarzenie jest bezpłatne. Zapraszamy !