Zapraszamy na spotkania informacyjne na terenie gmin członkowskich LGD dotyczące dofinansowań

25/11/2019
Zapraszamy na spotkania informacyjne na terenie gmin członkowskich LGD dotyczące dofinansowań

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż będziemy realizować dyżury w gminach członkowskich. Celem dyżurów jest wsparcie podmiotów i osób fizycznych realizujących projekty finansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020 oraz potencjalnych wnioskodawców w zakresie możliwości ubiegania się o wsparcie oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Informujemy, iż w styczniu 2020 r. zaplanowane są nabory wniosków:

 • w terminie 3-16 stycznia nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie: Rozwój usług w zakresie kultury oraz Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin.
 • w terminie 10-23 stycznia nabory wniosków w następującym zakresie tematycznym: Podejmowanie działalności gospodarczej, Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk oraz Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Terminy dyżurów:

 • Brudzew – 04.12.2019 r. godz. 8.30 – 10.30 – Urząd Gminy
 • Dobra – 03.12.2019 r. godz. 8.30 – 10.30 – Urząd Gminy
 • Goszczanów – 03.12.2019 r. godz. 11.00 – 13.00 – GOK Goszczanów
 • Kawęczyn – 04.12.2019 r. godz. 13.30 – 15.30 – Urząd Gminy
 • Kościelec – 05.12.2019 r. godz. 11.00 – 13.00 – Urząd Gminy
 • Malanów – 06.12.2019 r. godz. 11.00 – 13.00 – Urząd Gminy
 • Przykona – 04.12.2019 r. godz. 11.00 – 13.00 – Urząd Gminy
 • Turek – 06.12.2019 r. godz. 8.30 – 10.30 – Urząd Gminy
 • Władysławów – 05.12.2019 r. godz. 8.30 – 10.30 – Urząd Gminy

 

Zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".