ZAPRASZMY NA WYJAZD SZKOLENIOWY PT. „ROZWÓJ PRODUKTÓW LOKALNYCH”

05/07/2023
ZAPRASZMY NA WYJAZD SZKOLENIOWY PT. „ROZWÓJ PRODUKTÓW LOKALNYCH”

„Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” serdecznie zaprasza lokalnych liderów, członków stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”, przedsiębiorców, władze lokalne, osoby zainteresowane rozwojem produktów lokalnych –  lokalnych producentów, rolników, rękodzielników, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz organizacje pozarządowe, które działają na obszarze gmin członkowskich Stowarzyszenia tj. Gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów na wyjazd szkoleniowy pt. „Rozwój produktów lokalnych” do Lokalnej Grupy Działania MAS OPAVSKO do Czech w terminie 19-21 lipca 2023 r., który jest organizowany w ramach projektu współpracy „Dobre bo nasze”.

Podczas wyjazdu zaplanowano szkolenie z zakresu marki lokalnej – budowania, rozwijania i promowania, wizytacje w punktach partnerskich oraz warsztaty mające na celu uatrakcyjnienie pobytu turystów odwiedzających region.

Plan wyjazdu dołączono na końcu artykułu.

Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.

Każdy z uczestników otrzyma Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

Każdy zgłaszający się na szkolenie powinien wskazać w zgłoszeniu rodzaj wytwarzanego produktu/usługi.

Zwracamy uwagę, że z jednej organizacji lub przedsiębiorstwa może zgłosić się jeden reprezentant.

O zakwalifikowaniu na wyjazd szkoleniowy decyduje kolejność zgłoszeń.

  • ZAPROSZENIE NA WYJAZD SZKOLENIOWY

    Pobierz
  • KARTA ZGŁOSZENIA NA WYJAZD SZKOLENIOWY

    Pobierz
  • PROGRAM WYJAZDU SZKOLENIOWEGO ROZWÓJ PRODUKTÓW LOKALNYCH

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".