Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „PremakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach wiejskich”

15/09/2023

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o zapisy pod nr tel. 731 121 121 lub mailowe [email protected]

  • PROGRAM KONFERENCJI PERMAKULTURA

    Pobierz
  • Zaproszenie na konferencję

    Pobierz