Zaproszenie na posiedzenie rady

07/09/2021
Zaproszenie na posiedzenie rady

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2021 r. o godz. 13:30 w siedzibie LGD w Krwonach 32 odbędzie się posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. W załączeniu przewidywany porządek posiedzenia.

  • Zaproszenie na posiedzenie Rady

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".