Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY

07/02/2023
ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE RADY

Uprzejmie zapraszamy Państwa na posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., które odbędzie się w dniu 17 lutego 2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie LGD – Krwony 32, 62-720 Brudzew.

  • Zaproszenie na Posiedzenie Rady

    Pobierz