Zaproszenie na posiedzenie Rady

10/04/2020
Zaproszenie na posiedzenie Rady

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. o godz. 08:30 w siedzibie LGD w Krwonach 32 odbędzie się posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. W załączeniu przewidywany porządek posiedzenia. Jednocześnie informujemy, iż w związku ze stanem pandemii, podczas posiedzenia członkom Rady zapewnione zostaną środki ochrony indywidualnej.

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".