Zaproszenie na Posiedzenie Zarządu

28/05/2020
Zaproszenie na Posiedzenie Zarządu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 3 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Turek (ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek) odbędzie się posiedzenie Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. W załączeniu przewidywany porządek posiedzenia.

  • Zaproszenie na Posiedzenie Zarzadu

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".