ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REFLEKSYJNE

10/02/2023
ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE REFLEKSYJNE

SZANOWNI MIESZKAŃCY, PRZEDSIĘBIORCY, PRZEDSTAWICIELE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!

Zapraszamy Was serdecznie na ostatnie w tym okresie programowania spotkanie refleksyjne, które odbędzie się w dniu 23 lutego br., w godzinach 11.00-.16.00 w siedzibie LGD TUR w Krwonach 32, w gminie Brudzew.

Celem spotkania będzie ocena skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. za ubiegły rok. Państwa opinie i sugestie, spisane podczas spotkania, pozwolą nam skuteczniej działać  i realizować zadania w nowym okresie programowania 2023-2027.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach (spotkaniu refleksyjnym) prosimy o dokonywanie zgłoszeń na zamieszczonych poniżej Kartach Zgłoszenia – na adres e-mail: [email protected], listownie lub bezpośrednio w biurze LG, najpóźniej do dnia 20 lutego 2023 r.

 

  • Karta zgłoszenia PDF

    Pobierz
  • Karta zgłoszenia_Word

    Pobierz
  • Program spotkania refleksyjnego_warsztatów

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".