Zaproszenie na spotkanie refleksyjne LGD TUR

10/02/2021
Zaproszenie na spotkanie refleksyjne LGD TUR

Szanowni Państwo,

niniejszym mamy przyjemność zaprosić na warsztaty (spotkanie refleksyjne) nt.:

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Działania LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. w roku 2020 r.,

których celami będzie ocena skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. za rok 2020.

Osoba prowadząca warsztaty: Magdalena Ciołek.

Państwa opinia i sugestie, spisane podczas spotkania, pozwolą nam skuteczniej realizować zadania
w przyszłości.

 

Warsztaty odbędą się w dniu 24 lutego br. w siedzibie LGD TUR w Krwonach 32, w gminie Brudzew. Zważywszy na ograniczenia związane z sytuacją pandemii proponujemy formuł jednogodzinnego spotkania dla 5 grup – każda grupa licząca maksymalnie 5 osób wraz z prowadzącym.

Spotkania odbędą się w następujących grupach:

 1. Przedsiębiorcy – 10:00 – 11:00
 2.  Przedstawiciele organizacji pozarządowych – 11:00 – 12:00
 3. Przerwa 12:00 – 12:30
 4. Mieszkańcy obszaru LGD TUR – 12:30 – 13:30
 5. Przedstawiciele jednostek sektora finansów publicznych – 13:30 – 14:30
 6. Grupa mieszana (przedstawiciele 3 sektorów + mieszkańcy) – 14:30 – 16:00

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o dokonywanie zgłoszeń na zamieszczonych poniżej Kartach Zgłoszenia – mailowo, listownie lub bezpośrednio z biurze LGD najpóźniej do dnia 22 lutego 2021 r.

 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację warsztatów Daria Wężyk, tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail: [email protected]

Z góry dziękujemy za zainteresowanie i przybycie.

 • Program warsztatów (spotkania refleksyjnego)

  Pobierz
 • Karta zgłoszenia

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".