Zaproszenie na spotkanie refleksyjne LGD TUR

11/02/2022
Zaproszenie na spotkanie refleksyjne LGD TUR

Szanowni Państwo,

niniejszym mamy przyjemność zaprosić na warsztaty (spotkanie refleksyjne) nt.:
Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Działania LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. w roku 2021 r., których celem będzie ocena skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. za rok 2021. Osoba prowadząca warsztaty: Magdalena Ciołek.

Państwa opinia i sugestie, spisane podczas spotkania, pozwolą nam skuteczniej realizować zadania związane z wdrażaniem LSR w przyszłości.

Warsztaty odbędą się w dniu 24 lutego br. w siedzibie LGD TUR w Krwonach 32, w gminie Brudzew, w godzinach od 9.00 do 16.00. Szczegółowy program – przesyłamy w załączeniu.

W przypadku dużej liczby zainteresowanych – możliwa jest zmiana lokalizacji spotkania, o czym poinformujemy Państwa minimum dwa dni przed planowanym terminem warsztatów.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach (spotkaniu refleksyjnym) prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia – mailowo, listownie lub bezpośrednio w biurze LGD najpóźniej do dnia 22 lutego 2022 r., do godziny 12.00.

Podczas spotkania zachowane zostaną standardy bezpieczeństwa, w tym zachowania odpowiedniej odległości pomiędzy uczestnikami (duża, przestronna i wietrzona sala).

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i organizację warsztatów Paweł Ciemniewski, tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail: [email protected]

Z góry dziękujemy za zainteresowanie i przybycie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".