Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

12/02/2019
Zaproszenie na spotkanie refleksyjne

Szanowni Państwo,

niniejszym mamy przyjemność zaprosić na warsztaty (spotkanie refleksyjne) nt.:
Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Działania LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. w roku 2018 r., których celem będzie ocena skuteczności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Lokalnej Grupy Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. za rok 2018. Osoba prowadząca warsztaty: Magdalena Ciołek.

Państwa opinia i sugestie, spisane podczas spotkania, pozwolą nam skuteczniej realizować zadania w przyszłości.

Warsztaty odbędą się w dniu 26 lutego br. w godzinach od 11.00 do 16.00 w Sali konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku przy ulicy Jedwabniczej 4. Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 22 stycznia 2019 r.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację warsztatów Patrycja Wadelska, tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail: [email protected]

Z góry dziękujemy za zainteresowanie i przybycie!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".