Zaproszenie na spotkanie w ramach „Zaczarowanego ogrodu”

13/02/2019
Zaproszenie na spotkanie w ramach „Zaczarowanego ogrodu”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją operacji własnej pn. Zaczarowany ogród mamy przyjemność zaprosić do udziału w następującym przedsięwzięciu:

  • Instruktarz z zakresu szczepienia z ręki z wykorzystaniem pobranych zrazów ze starych odmian drzew owocowych.  Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.
  • Szczepienie z ręki zrazów drzew owocowych. Czas trwania: 4 godzin lekcyjne.

Niniejsze przedsięwzięcie odbędzie się w dniu 28 lutego br. od godziny 10.00 w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich i  przeprowadzą je: dr Krzysztof Rutkowski i mgr inż. Robert Wieczorek – wykładowcy Katedry Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w niniejszym przedsięwzięciu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia.

O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona. Przewiduje się udział kilku osób z jednej organizacji.

 

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia Marta Wasilewska  tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail [email protected]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".