ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE PT. „GRY TERENOWE NARZĘDZIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”

16/05/2023
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE PT. „GRY TERENOWE NARZĘDZIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH”

Weźcie udział w szkoleniu i zorganizujcie grę terenową dla swojej społeczności lokalnej!

Sezon imprez plenerowych – festynów, pikników, spotkań w społecznościach lokalnych już rozpoczęty, dlatego aby uatrakcyjnić wydarzenia organizowane w Państwa miejscowościach zapraszamy na szkolenie pt. „Gry terenowe narzędziem aktywizacji społeczności lokalnych”, które skierowane jest do społeczników, liderów społeczności lokalnej, członków organizacji pozarządowych i sołtysów z obszaru działania „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” tj. z Gminy Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów.

Szkolenie zorganizowane będzie we wtorek 30 maja 2023 r. w godz. 10:00-13:00 w siedzibie „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” Krwony 32, 62-720 Krwony.

Szkolenie poprowadzi Kinga Trzmielewska – specjalista do spraw promocji i marketingu e-commerce Stowarzyszenia „Turkowskiej Unii Rozwoju- T.U.R.” oraz działaczka lokalna, która opracowała scenariusze i przeprowadziła kilkadziesiąt gier terenowych dla różnych grup wiekowych w różnych społecznościach lokalnych.

Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo na czym polegają gry terenowe, poznają jej zasady, specyfikę zadań, a także stworzą własny scenariusz i zagrają w specjalnie przygotowaną „TURkowską grę terenową”.

Współpraca, rywalizacja, wyzwanie, wspólne osiąganie celów i silne emocje – to właśnie specyfika gier terenowych. Są one obecnie popularnym narzędziem edukacji, integracji i rekreacji. Grając korzystamy z wiedzy, umiejętności i kompetencji wszystkich członków, działamy zespołowo, wspólnie osiągamy sukcesy i odnosimy porażki. Ich organizacja angażuje i integruje lokalną społeczność, kształtuje lokalną tożsamość i dumę z małej ojczyzny.

Zapraszamy do zapisów.

Kartę zgłoszenia udziału w szkoleniu (karta do pobrania na dole artykułu) prosimy kierować mailowo do dnia 28.05.2023 r. na adres: [email protected], albo dostarczyć na adres siedziby Krwony 32, 62-720 Brudzew.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia Kinga Trzmielewska,

tel. kontaktowy 731 121 121, e-mail [email protected]

  • PROGRAM SZKOLENIA PT. "GRY TERENOWE NARZĘDZIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH"

    Pobierz
  • ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE PT. GRY TERENOWE NARZĘDZIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH"

    Pobierz
  • KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE PT. "GRY TERENOWE NARZĘDZIEM AKTYWIZACJI SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH"

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".