ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2023 R.”

24/02/2023
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE „SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2023 R.”

Niniejszym mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt. „Sprawozdawczość organizacji pozarządowych w 2023 r.”, którego celem jest podniesienie kompetencji liderów zarządzających organizacjami pozarządowymi.

Szkolenie poprowadzą:

– Pan Dawid Zbawicki – doradca kluczowy Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej http://woes.pl/;

– Pan Maciej Sobczak – doradca biznesowy Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej http://woes.pl/.

Szkolenie odbędzie się w piątek 10.03.2023 r. w godzinach 10:00-13:30 w siedzibie „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” Krwony 32, 62-720 Brudzew.

Szczegółowy program:

 • Obowiązki podatkowe wobec organów skarbowych.
 • Sprawozdawczość finansowa- zakres i procedura.
 • Warsztaty.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 08.03.2023 r.

O zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia – Kinga Trzmielewska

tel. kontaktowy 731121121, e-mail [email protected]

 • ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

  Pobierz
 • KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

  Pobierz
 • PROGRAM SZKOLENIA

  Pobierz
 • PLAKAT NA SZKOLENIE "SPRAWOZDAWCZOŚĆ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2023 R."

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".