Zaproszenie na szkolenie z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 13/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

15/01/2020
Zaproszenie na szkolenie z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 13/2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na szkolenie: „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 13/2020 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej”, którego celem jest przybliżenie procedury dotyczącej naboru wniosków w ramach przedmiotowego naboru wniosków o przyznanie pomocy.

Szkolenie poprowadzi dla Państwa Dyrektor Biura – Magdalena Ciołek.

Szkolenie odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00 – 13.00, w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., mieszczącej się w Krwonach 32 (gm. Brudzew).

Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć zamieszczamy poniżej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na zamieszczonych poniżej Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 24 stycznia 2020 r.

O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia: Patrycja Wadelska, tel. kontaktowy: 601-614-609, e-mail: [email protected]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".