Zaproszenie na szkolenie

17/07/2020
Zaproszenie na szkolenie

 Szanowni Państwo,

niniejszym mamy przyjemność zaprosić na szkolenie pt.: Skuteczny lider, którego celem  będzie podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie roli przywódczej, a w szczególności budowanie i zarządzanie zespołami, czego rezultatem będzie zwiększenie efektywności zespołu, którymi kierują.

Szkolenie poprowadzi dla Państwa: Sławomir Kośmicki – trener, doradca, coach, współpracujący zarówno z sektorem biznesu jak i NGO. Wykłada na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z zarządzania.

Szkolenie odbędzie się w dniu 23 lipca br. w godzinach od 08.30 do 15.30 w biurze LGD w Krwonach 32, 62-720 Brudzew. Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 21 lipca 2020 r.

O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia: Dominika Kasprzak, tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail: [email protected]

Z góry dziękujemy za zainteresowanie i przybycie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".