Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zaproszenie na warsztat z oceny i pobierania zrazów

01/02/2019
Zaproszenie na warsztat z oceny i pobierania zrazów

Serdecznie zapraszamy do udziału w  warsztacie terenowym z oceny i pobierania zrazów, który odbędzie się 6 lutego 2019 r. Część teoretyczna rozpocznie się o godzinie 10.00 w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju. Następnie od godziny 11.00 rozpocznie się część praktyczna w sadzie na terenie gminy Brudzew. Warsztat przeprowadzony zostanie w ramach operacji własnej Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R. pn. Zaczarowany ogród.

Zapraszamy do udziału!