Zaproszenie na warsztaty „Kuchnia roślinna z łąk i lasów”

05/04/2019
Zaproszenie na warsztaty „Kuchnia roślinna z łąk i lasów”

W imieniu naszego grantobiorcy – Spółdzielni Socjalnej „POWRÓCISZ TU” chcielibyśmy także zaprosić na warsztaty „KUCHNIA ROŚLINNA Z ŁĄK I LASÓW”, których celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej w zakresie dzikiej kuchni, tj. tradycji wykorzystania ziół w kuchni pochodzących z łąk i lasów. Warsztaty przeprowadzi dla Państwa Natalia Olejnik – Prezes Fundacji Laboratorium Sztuki i Dziedzictwa „INPSPEKT”, która łączy specjalistyczną wiedzę botaniczną z dziko spotykanymi roślinami do tworzenia niebanalnych posiłków, a sposób życia naszych przodków traktuje jako inspirację do tworzenia przepisów na dania współczesne. Warsztaty odbędą się w dniu 23.04.2019 r. w godzinach od 15.00 do 19.00.

Szczegółowy program zamieszczamy poniżej.

Osoby zainteresowane udziałem w niniejszym przedsięwzięciu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia (najpóźniej do dnia 18 kwietnia do godz. 16.00). O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń na podstawie karty zgłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za przygotowanie i realizację szkolenia Magdalena Ciołek
tel. kontaktowy 63 289 36 57, e-mail [email protected]

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".