ZAPROSZENIE NA WARSZTATY PN. „OPRACOWANIE NOWYCH PROCEDUR I KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I PROJEKTÓW GRANTOWYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2023-2027”

09/02/2024
ZAPROSZENIE NA WARSZTATY PN. „OPRACOWANIE NOWYCH PROCEDUR I KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I PROJEKTÓW GRANTOWYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2023-2027”

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W ZWIĄZKU Z PODJĘTYMI PRACAMI NAD OPRACOWANIEM NOWYCH PROCEDUR I KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI I PROJEKTÓW GRANTOWYCH ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 4 MARCA 2023 ROKU, W SIEDZIBIE LGD O GODZINIE 10.00.

WSPÓLNIE Z PAŃSTWEM WYPRACUJEMY ZASADY WEDŁUG KTÓRYCH OCENIAĆ BĘDZIEMY WNIOSKI O PRZYNANIE WSPARCIA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2023-2027.

OSOBY ZAINTERESOWANE, PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ NA ZAŁĄCZONYCH KARTACH ZGŁOSZENIA DO DNIA 29 LUTEGO BR.

  • KARTA ZGŁOSZENIA W WARSZTATACH

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".