Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zaproszenie na warsztaty

08/03/2019
Zaproszenie na warsztaty

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. realizuje projekt współpracy pn. „Siła wzrastania w oparciu o zasoby obszarów – LGD MAS OPAVSKO i LGD TUR”, którego głównym celem jest promocja innowacyjnych rozwiązań w zakresie budowania partnerstw lokalnych w oparciu o potencjał obszarów działania: LGD Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. i Místní Akční Skupina Opavsko z.s.

W związku z powyższym mamy przyjemność zaprosić do udziału w warsztatach, których szczegóły zamieszczamy w załączeniu.

Warsztaty adresowane są do osób, które są zainteresowane sprzedażą produktów lokalnych żywnościowych lub rękodzieła przy współpracy z LGD TUR.