Zaproszenie na OSTATNIE szkolenia dotyczące aplikowania w projektach grantowych

20/04/2018
Zaproszenie na OSTATNIE szkolenia dotyczące aplikowania w projektach grantowych

Szanowni Państwo,

niniejszym mamy przyjemność zaprosić na OSTATNIE szkolenia, których celem jest przybliżenie procedury dotyczącej naborów wniosków w ramach przedmiotowych naborów wniosków o powierzenie grantów, w następujących zakresach:

 • „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 9/2018/G” – w dniu 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.30 – 12.30
 • „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 10/2018/G” – w dniu 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.30 – 12.30,

w biurze LGD tj. Turek, ul. Kolska Szosa 3.

Szczegółowe programy wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2018 r.

O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Informujemy, iż przed szkoleniem, od godziny 9.30 odbędzie się spotkanie nt. ogólnych zasad wnioskowania w ramach projektów grantowych. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału we wszystkich spotkaniach oraz zachęcamy do aplikowania w ramach naborów!

 • Zaproszenie na szkolenie Rozwój usług w zakresie kultury

  Pobierz
 • Zaproszenie na szkolenie Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji

  Pobierz
 • Karta zgłoszenia

  Pobierz
 • Program szkolenia Rozwój usług

  Pobierz
 • Program szkolenia Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".