Zaproszenie na posiedzenie Rady – 5.09.2017

29/08/2017
Zaproszenie na posiedzenie Rady – 5.09.2017

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w umowach z Grantobiorcami w ramach naboru 2/2017/G oraz ubieganiem się o pożyczkę z BGK na realizację projektu grantowego informujemy, iż posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., odbędzie się dnia  5 września 2017 r. o godz. 8:00 w siedzibie LGD przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku.

W załączeniu przewidywany porządek obrad.

  • Zaproszenie na posiedzenie Rady - 5 września 2017

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".