Zaproszenie na szkolenie z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 12/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

02/02/2018
Zaproszenie na szkolenie z przygotowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru nr 12/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

niniejszym mamy przyjemność zaprosić na szkolenie, których celem jest przybliżenie procedury dotyczącej naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej. Szkolenie odbędzie się w dniu 12.02.2018 r. w godzinach 10.00 – 13.00 w biurze LGD tj. Turek, ul. Kolska Szosa 3.

Szczegółowy program wraz z rozkładem zajęć przedkładamy w załączeniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o dokonywanie zgłoszeń na załączonych Kartach Zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 lutego 2018 r.

O zakwalifikowaniu na liście obecności decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Liczba miejsc jest ograniczona!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".