Zaproszenie na Walne Zebranie – 3.10.2017

19/09/2017
Zaproszenie na Walne Zebranie – 3.10.2017

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” uprzejmie zaprasza członków stowarzyszenia na Nadzwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 03.10.17 r. o godzinie 1400 w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Turku przy ul. Jedwabniczej 4. W przypadku braku wymaganego quorum, Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 03.10.2017 r. o godz. 1415.           

W załączeniu przedkładamy porządek obrad. Celem usprawnienia przebiegu zebrania w załączeniu przesyłamy Państwu dokumenty będące przedmiotem obrad. Prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 1 października 2017.

  • Zaproszenie

    Pobierz
  • Statut stowarzyszenia - projekt - wrzesień 2017

    Pobierz
  • Regulamin Rady - projekt - wrzesień 2017

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".