Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych

27/03/2020
Zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych

Szanowni Państwo,

zamieszczamy zapytanie ofertowe na zakup materiałów szkoleniowych: notesów, długopisów, pendrive i podręczników w ramach realizacji projektu: „Level-up wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszaru LGD T.U.R”. Prosimy o składanie ofert najpóźniej do dnia 3 kwietnia 2020 r.  do godz. 14.00. drogą mailową w formie zeskanowanych dokumentów na adres: [email protected].

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na telefoniczny 601 61 46 09; 63 289 36 57; w godzinach od 10.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".