ZAPYTANIE OFERTOWE

05/12/2018

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania robót budowlanych w Krwonach (gm. Brudzew).

Ofertę należy złożyć w biurze Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., położonym w m. Turek, 62-700, przy ul. Kolska Szosa 3, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 stycznia 2019 r. do godziny 14.00.

 • Zapytanie ofertowe Inkubator NGO

  Pobierz
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla zapytania ofertowego

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany nr 1

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany nr 2

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany nr 3

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany nr 4

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany nr 5

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany nr 6

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany nr 7

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany nr 8

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany nr 9

  Pobierz
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys

  Pobierz
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót

  Pobierz
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".