Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych

28/04/2020
Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych

Szanowni Państwo,

zamieszczamy zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych oraz na usługę najmu komputerowych sal szkoleniowych w ramach realizacji projektu: „Level-up wzrost poziomu kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców obszaru LGD T.U.R”.

Prosimy o składanie ofert najpóźniej do dnia 6 maja 2020 r. do godz. 14:00 w formie elektronicznej na adres mailowy [email protected] (czytelny skan podpisanych dokumentów w kolorze) lub w formie papierowej na adres ul. Żeromskiego 37, 62-700 Turek.

Osoba upoważniona przez Zamawiającego do bieżących kontaktów, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania Wnioskodawców:

Ewa Kowalska

Tel. 665 998 899

e-mail: [email protected]

 • Zapytanie ofertowe z dn. 28.04.2020 r.

  Pobierz
 • Oświadczenie oferenta - TIG

  Pobierz
 • Oświadczenie oferenta - TUR

  Pobierz
 • Rama kompetencji

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".