Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

15/03/2019
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Szanowni Państwo,

zamieszczamy zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych (w miejscowości Krwony – gmina Brudzew) oraz prosimy o składanie ofert najpóźniej do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 14.00 w biurze Stowarzyszenia Turkowskiej Unii Rozwoju T.U.R. ul. Kolska Szosa 3 w Turku.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na telefoniczny 601 61 46 09; 63 289 36 57; w godzinach od 10.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.

 • Zapytanie ofertowe - Inkubator NGO

  Pobierz
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty dla zapytania ofertowego

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany 1

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany 2

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany 3

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany 4

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany 5

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany 6

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany 7

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt budowlany 8

  Pobierz
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys Inkubator NGO

  Pobierz
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót

  Pobierz
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób

  Pobierz