Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

24/03/2020
Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Szanowni Państwo,

zamieszczamy zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych (w miejscowości Krwony – gmina Brudzew) oraz prosimy o składanie ofert najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2020 r.  do godz. 16.00. Prosimy o wysyłanie ofert drogą mailową w formie zeskanowanych dokumentów na adres: [email protected] oraz dodatkowo o przesłanie pocztą na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R., Krwony 32, 62-720 Brudzew.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt na telefoniczny 601 61 46 09; 63 289 36 57; w godzinach od 10.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku.

 • Zapytanie ofertowe - Adaptacja Sal w ramach projektu Korzenie i Skrzydła

  Pobierz
 • Załącznik nr 1 - Wzór Formularza Oferty

  Pobierz
 • Załącznik nr 2 - Projekt Budowlany

  Pobierz
 • Załącznik nr 3 - Kosztorys Nakładczy

  Pobierz
 • Załącznik nr 4 - Wykaz robót budowlanych

  Pobierz
 • Załącznik nr 5 - Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".