Zasady przyznawania dofinansowania w ramach podejmowania działalności gospodarczej

08/04/2022

W dniu 08.04.2022r. w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju odbyło się szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie w ramach podejmowania działalności gospodarczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W trakcie szkolenia zostały omówione procedury naboru wniosków, przedstawiono Kryteria Oceny Operacji Indywidualnych LGD T.U.R. oraz przekazano podstawowe informacje na temat wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.
Szkolenie spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem, co potwierdziła wysoka frekwencja podczas spotkania. W załączeniu znajdują się prezentacje, które pozwolą Państwu utrwalić wiedzę zdobytą podczas szkolenia.

 • IMG_1911
 • IMG_1920
 • IMG_1917
 • IMG_1916
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
  w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
  Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".