ZBLIŻAMY SIĘ DO KOŃCA REKRUTACJI

28/11/2019
ZBLIŻAMY SIĘ DO KOŃCA REKRUTACJI

To już ostatni dzwonek, aby zgłosić się w roli w WYSTAWCY do Bożonarodzeniowego Kiermaszu Rękodzieła. Kartę Zgłoszeniową należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada, do godziny 15:00.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".