ZMIANA REGULAMINU UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE „(KO)OPERATYWNOŚĆ NA WSI”

17/06/2019
ZMIANA REGULAMINU UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE  „(KO)OPERATYWNOŚĆ NA WSI”

UWAGA!!!!!

ZMIANA REGULAMINU UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE

(KO)OPERATYWNOŚĆ NA WSI

 

Zmianie ulega par. 2 ust. 2; par. 3 ust. 5 pkt 1); par. 4 ust. 2 pkt 2); par. 5 ust. 1; skreśla się par. 4 ust. 2 pkt 7).

Nowa wersja Regulaminu do pobrania poniżej.

 

Powyższe działanie jest realizowane w ramach operacji „(KO)operatywność na wsi”. Celem głównym projektu jest inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności pośród osób młodych, aktywizacja seniorów i wzrost pewności siebie mieszkańców obszarów wiejskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz promocja obszaru jako miejsca sprzyjającego rozwojowi społecznych inicjatyw poprzez organizację wyjazdów studyjnych, szkolenia, warsztatu, seminarium, stoiska produktów lokalnych i filmu promującego potencjał wsi do końca października 2019 r.

 

  • Regulamin konkursu "(KO)operatywność na wsi

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".